Algemene Voorwaarden

Guiar • KVK 51704374 te Amersfoort
 

1. Algemeen

Guiar is een online marketingplatform. Guiar is geen partij bij overeenkomsten gesloten tussen verhuurders en huurders. Guiar zorgt voor marketing van het platform en assisteert aanbieders, verhuurders, verkopers en ook de bezoekers van de website om te komen tot optimaal gebruik van de website. Op de advertenties van ons platform staan authentieke huizen. Het is soms lastig wat wel en wat niet onder een authentiek huis kan worden verstaan. Guiar is niet bedoeld voor bijvoorbeeld stacaravans, tenthuisjes of hotels. In geval van twijfel heeft Guiar het recht een aangeboden advertentie te weigeren c.q. te verwijderen.

Op één advertentie wordt één accommodatie weergegeven. Dit geldt zowel voor koop als huurobject. Zie hierover ook het onder het kopje “11. Meerdere huizen” in deze voorwaarden.

Het succes van Guiar is direct gerelateerd aan de tevredenheid van de bezoeker. Om die tevredenheid te bewerkstelligen vragen we de aanbieder/verhuurder/verkoper de beschikbaarheid regelmatig bij te houden en ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is. We vragen tevens om direct te reageren op e-mails van belangstellenden, ook als er geen beschikbaarheid meer is. De aanbieder/verhuurder/verkoper moet ervoor zorgen dat het beeld dat op de advertentie geschetst wordt, overeenkomt met de werkelijkheid. Guiar is voortdurend bezig het platform te verbeteren. Dit houdt in dat er in het systeem af en toe wijzigingen kunnen worden aangebracht.

 

2. Advertenties

De aanbieder/verhuurder/verkoper gaat met het plaatsen van één of meerdere advertenties een overeenkomst aan voor een jaar. Een advertentie geeft het recht om één verhuur- of verkoopobject tegelijk te adverteren. Opzeggen van een advertentie kan per e-mail voor het verstrijken van de periode. In geval van oneigenlijk gebruik van de website is Guiar gerechtigd een advertentie per direct te verwijderen.

 

3. Facturen en betalingen

Klanten van Guiar betalen direct na het aanmaken van een advertentie via het online betalingssysteem. Na betaling ontvangen klanten van Guiar een factuur per e-mail en een factuur in hun persoonlijke dashboard.

 

4. Privacy 

Guiar neemt de passende zorg in acht bij de verwerking van persoonsgegevens met respect voor ieders privacy. De gebruiker verleent hierbij toestemming voor verwerking van persoonsgegevens die door Guiar worden verkregen via de website.

Guiar heeft gebruikersgegevens, waaronder e-mail- en adresgegevens en de inhoud van conversaties via de website nodig voor de uitvoering van de diensten. Deze gegevens gebruikt Guiar voor de volgende doeleinden:

• Het uitvoeren van de overeenkomst(en), waaronder het verlenen en factureren van de diensten van Guiar

• Informeren over producten en diensten van Guiar

• Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen

• Verder legt Guiar gegevens vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en de beveiliging van de website.

Als de bezoeker wil weten welke gegevens Guiar over hem heeft vastgelegd of als hij zijn gegevens wil wijzigen, kan hij zijn account raadplegen en wijzigen of contact opnemen met  Guiar voor verdere informatie.

 

5. Beschrijvingen

Guiar is niet verantwoordelijk voor de content op de website die door gebruikers is gegenereerd. Guiar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de effectiviteit van een individuele advertentie, maar wel voor de effectiviteit van platform als geheel. De adverteerders op Guiar zijn verantwoordelijk voor de juistheid van teksten. De aanbieder,verhuurder of verkoper is gehouden zijn aanbod op een eerlijke wijze te beschrijven. Als er sprake is van een duidelijke misrepresentatie van het aanbod, dan is dat in strijd met de Spaanse en Nederlandse  wet en strafbaar. Als op enige wijze de content van een advertentie op Guiar in strijd is met de wet of met de fatsoensnormen, als blijkt dat de beschrijving niet conform de werkelijkheid is, of als de wetgever erom vraagt, is Guiar gerechtigd de tekst aan te passen of te verwijderen.

De kwaliteit van de individuele advertentie heeft invloed op de beleving van het geheel. Daarom zal de adverteerder zorg besteden aan de teksten op de advertentie. De effectiviteit van de individuele advertenties hangt sterk af van de kwaliteit van de inhoud.

De aanbieder, verhuurder en verkoper houden zich aan het format van de website; de titels van vrije velden worden gerespecteerd en er zal niets anders worden vermeld dan nodig voor verhuur of verkoop van het op de advertentie vermelde object of die zaken en diensten die daarmee direct verband houden.

 

6. Beschikbaarheidkalender

De beschikbaarheidkalender op Guiar is niet vrijblijvend. Het niet-gebruiken van deze module heeft tot gevolg dat het huis niet direct getoond wordt als de bezoeker beschikbaarheid onderdeel laat uitmaken van het zoeken. Het niet (regelmatig) bijhouden van de beschikbaarheid heeft een negatieve invloed op de effectiviteit van een advertentie en heeft een negatieve invloed op de websitebeleving van de bezoeker. Het is niet toegestaan beschikbaarheid te vermelden die niet klopt met de werkelijkheid. Guiar behoudt zich het recht voor bij gebleken misbruik de beschikbaarheidsmodule te blokkeren.

 

7. Uitgelicht

Guiar geeft de klant de mogelijkheid zijn bestaande advertentie uit te lichten. Uitgelichte advertenties worden op de homepagina in een carrousel getoond voor een minimaal termijn van één week of één maand. Klanten van Guiar kunnen zelf aangeven tot wanneer de uitgelichte advertentie moet worden vertoond. Voor het verstrijken van deze periode krijgt de klant een melding. Na het verstrijken van de periode zal de “uitgelichte” advertentie worden verwijderd. Aan het uitlichten van uw advertentie zijn kosten verbonden welke zichtbaar zijn op de advertentie pagina.

 

8. Seizoenen

Het is in de reiswereld gebruikelijk het (ver)huurseizoen op te splitsen in drie seizoenen: laag-half  en hoogseizoen. Guiar schrijft deze periodes niet voor, maar doet de volgende suggestie: alle schoolvakanties zijn hoogseizoen, alle aansluitende weken half seizoen, alle andere weken laagseizoen. De opdeling in deze periodes is altijd vrijblijvend: ze kunnen verschillen per regio en hangen bovendien af van de markt. Veel verhuurders hanteren meer tarieven en geven er de voorkeur deze gedetailleerd te beschrijven in het vak ‘aangepaste prijzen”. Op een advertentie moet duidelijk worden vermeld in welke periode welk tarief geldt.

 

9. Prijsvermelding

In het systeem van de website worden prijzen door de aanbieder,verhuurder in prijsperiodes aangemaakt. Voor vakantiehuizen moeten de vermelde prijzen gelden voor de geadverteerde maximale capaciteit, inclusief het gebruik van de geadverteerde faciliteiten. Alle faciliteiten en dienstverlening die niet inclusief zijn moeten specifiek worden vermeld in het vak 'Service en bijkomende kosten'.  Voor verkoop geldt de verkoopprijs kosten koper.

 

10. De externe link

De aanbieder/verhuurder/verkoper mag op zijn aanbiederspagina een link leggen naar de eigen website als op die website zijn huis (meer uitgebreid) wordt beschreven. Het is niet toegestaan een link te leggen naar websites van derden, andere informatiesites of andere platforms waar vakantiehuizen te huur worden aangeboden. Wij stellen het op prijs als aanbieder/verhuurder/verkoper op zijn website teruglinkt naar zijn advertentie bij Guiar. De externe link mag alleen worden vermeld op de daarvoor aangewezen plaats en niet als onderdeel van de teksten in de vrije velden.

 

11. Meerdere huizen

De advertenties zijn ontworpen voor de presentatie van één individueel huis. Het is niet toegestaan om op de advertentie meerdere huizen als één object te presenteren. Voor meerdere advertenties van dezelfde verhuurder is een kortingsstructuur van toepassing.

Guiar behoudt zich het recht voor advertenties die niet voldoen aan deze voorwaarden aan te passen of te verwijderen.


12. De naam van advertentie

uw huis / Guiar behoudt zich het recht voor huisnamen te wijzigen als er behalve de naam additionele informatie wordt verstrekt. De naam van een huis mag geen andere informatie bevatten dan de naam. Dus niet: “Villa in Spanje, nog drie weken vrij in juli” of “Villa in Spanje vlakbij Malaga”.

 

13. Foto’s

Bij de advertentie kunnen foto’s worden geplaatst. Bovenaan elke advertentie draait een carrousel met een onbeperkt aantal foto’s. Eén van deze foto’s zal worden gebruikt als advertentiefoto. Deze kan door de adverteerder zelf worden aangegeven. Deze foto moet een foto zijn van het huis in haar directe omgeving.  Guiar behoudt zich het recht voor om foto’s zonder relevantie of foto's met een dubieus karakter te verwijderen.

 

14. Video

Guiar biedt de mogelijkheid om een video aan uw advertentie toe te voegen. De video moet een beeld geven van het huis in haar directe omgeving.  Guiar behoudt zich het recht om een video zonder relevantie of  een video met een dubieus karakter te verwijderen.

 

15. Copyright

Alle teksten en andere uitingen op deze website (ook teksten van aanbieders/verhuurders/verkopers) vallen onder het auteursrecht. Aanbieder/Verhuurder/verkoper en bezoeker mag geen teksten of andere uitingen gebruiken zonder toestemming van de eigenaar. Het hergebruiken op eigen website van beschikbaarheid mag alleen met bronvermelding of via de door Guiar beschikbaar gestelde scripts.

 

16. Klachten

Guiar is geen partij in overeenkomsten die aanbieders,verhuurders sluiten met huurders. Als klachten Guiar bereiken via een huurder zal altijd het volgende protocol gevolgd worden: Guiar stuurt de klacht door naar de aanbieder,verhuurder met het verzoek om commentaar. Dit commentaar wordt teruggekoppeld naar de klager en afhankelijk van de situatie zal Guiar proberen het ongenoegen ten goede te keren. Als klachten evident terecht zijn zal Guiar bij de aanbieder,verhuurder aandringen op verandering en bij herhaling genoodzaakt zijn in te grijpen.

 

17. Tarieven

Alle door Guiar gevoerde tarieven welke op de site vermeld staan zijn inclusief BTW. 

De BTW voor onze diensten kan alleen worden verlegd naar ondernemers met een geldig BTW nummer van enig land binnen de EU, uitgezonderd Nederland. Guiar is gehouden het aangeleverde nummers te laten controleren door de belastingdienst. Alle diensten worden voor inwoners van Nederland en van de EU zonder geldig BTW-nummer belast met het in Nederland geldende BTW-tarief.

 

18. Recht

Op alle overeenkomsten en/of aanbiedingen van, dan wel aan, Guiar is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.